Piko Modelleisenbahn: Neuheiten 2018/2019 Piko SBB

Art.-Nr Bezeichnung Preis [€] Anz.  
99719 G-Neuheiten Prospekt 2019
Spur G
Alter: 15+
a.A.    
99709 G-Katalog-2019
Spur G
Alter: 15+
a.A.    
99699 N-Katalog 2019
Alter: 15+
a.A.    
99519 H0-Neuh. Prosp. Moba/Geb 2019
Alter: 15+
a.A.    
99509 H0-Katalog     Moba/Geb.
Alter: 15+
a.A.    
99419 TT Katalog 2019
Alter: 15+
a.A.    
97924 Startset Lok PKP + zwei Doppe
Alter: 15+
a.A.    
97923 Startset Güterzug Dampflok SZ
Alter: 15+
a.A.    
97610 Personenwagen 111A PKP IV  
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 51.14/Stück
Alter: 15+
51,14
97609 Personenwagen 104A PKP IV
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 51.14/Stück
Alter: 15+
51,14
97608 Personenwagen 111A PKP V
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 51.14/Stück
Alter: 15+
51,14
97607 Speisewagen 113AM PKP Interci
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 51.14/Stück
Alter: 15+
51,14
97606 Liegewagen 110A PKP Intercity
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 51.14/Stück
Alter: 15+
51,14
97605 Personenwagen 112A PKP Interc
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 51.14/Stück
Alter: 15+
51,14
97604 Personenwagen 111A PKP Interc
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 51.14/Stück
Alter: 15+
51,14
96688 Flachwagen Slmmps-y SBB VI oh
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 41.84/Stück
Alter: 15+
41,84
96659 Personenwagen 120A PKP Ep. V
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 51.14/Stück
Alter: 15+
51,14
96658 Personenwagen 120A PKP Ep. V
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 51.14/Stück
Alter: 15+
51,14
96377 E-Lok EU06-08 PKP Ep. V + DSS
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 158.09/Stück
Alter: 15+
158,09
96376 E-Lok BR EU07 Captrain VI + D
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 158.09/Stück
Alter: 15+
158,09
96334 E-Lok ET22-243 PKP Cargo Ep.
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 162.74/Stück
Alter: 15+
162,74
96308 Diesellok SU45 PKP V + DSS Pl
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 148.79/Stück
Alter: 15+
148,79
95869 PIKO Jahreswagen 2019
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 27.90/Stück
Alter: 15+
27,90
59989 Diesellok Vectron DE Stern Ha
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 158.09/Stück
Alter: 15+
158,09
59968 E-Lok BR 386 Regiojet VI + DS
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 130.19/Stück
Alter: 15+
130,19
59967 E-Lok BR 186 Lokomotion VI +
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 120.89/Stück
Alter: 15+
120,89
59966 E-Lok BR 186 VPS VI + DSS 8po
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 120.89/Stück
Alter: 15+
120,89
59916 E-Lok Rh E. 190 Railjet VI + D
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 144.14/Stück
Alter: 15+
144,14
59889 ~Diesellok Vectron DE Stern H
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 195.29/Stück
Alter: 15+
195,29
59867 ~E-Lok BR 186 Lokomotion VI +
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 158.09/Stück
Alter: 15+
158,09
59866 ~E-Lok BR 186 VPS VI + 8pol.
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 158.09/Stück
Alter: 15+
158,09
59816 ~E-Lok Rh E. 190 Railjet VI +
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 181.34/Stück
Alter: 15+
181,34
59689 Mitteleinstiegssteuerwagen 2.
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 69.74/Stück
Alter: 15+
69,74
59688 Mitteleinstiegswagen 1. /2. Kl
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 46.49/Stück
Alter: 15+
46,49
59687 Mitteleinstiegswagen 2. Kl. D
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 46.49/Stück
Alter: 15+
46,49
59672 IC Wagen Bm 235 orientrot 2.
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 51.14/Stück
Alter: 15+
51,14
59671 IC Wagen Bm 235 orientrot 2.
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 51.14/Stück
Alter: 15+
51,14
59670 IC Wagen Bpm 291 orientrot 2.
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 51.14/Stück
Alter: 15+
51,14
59669 IC Wagen ARmz 211 orientrot 1
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 55.79/Stück
Alter: 15+
55,79
59668 IC Wagen Apmz 121 orientrot 1
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 51.14/Stück
Alter: 15+
51,14
59667 IC Wagen Avmz 111 orientrot 1
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 51.14/Stück
Alter: 15+
51,14
59645 Schnellzugwg. 2. Kl. Bm232 DB
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 41.84/Stück
Alter: 15+
41,84
59644 Schnellzugwg. 1. /2. Kl. ABm223
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 41.84/Stück
Alter: 15+
41,84
59510 Elektrotriebwagen BR 442 2tlg
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 185.99/Stück
Alter: 15+
185,99
59458 E-Lok BR 101 DB AG BKK VI + D
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 92.99/Stück
Alter: 15+
92,99
59310 ~Elektrotriebwagen BR 442 2tl
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 223.19/Stück
Alter: 15+
223,19
59258 ~E-Lok BR 101 DB AG BKK VI +
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 130.19/Stück
Alter: 15+
130,19
59193 E-Lok Vectron INRAIL VI + DSS
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 167.39/Stück
Alter: 15+
167,39
59192 E-Lok Vectron ELL Gysev Cargo
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 162.74/Stück
Alter: 15+
162,74
59191 E-Lok Vectron ZSSK VI + DSS P
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 167.39/Stück
Alter: 15+
167,39
59175 Diesellok BB 1700 Vossloh VI
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 111.59/Stück
Alter: 15+
111,59
59092 ~E-Lok Vectron ELL Gysev Carg
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 199.94/Stück
Alter: 15+
199,94
59075 ~Diesellok BB 1700 Vossloh VI
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 148.79/Stück
Alter: 15+
148,79
59027 SmartControl light Start-Set
Alter: 15+
a.A.    
59026 SmartControl light Start-Set
Alter: 15+
a.A.    
59025 SmartControl light Start-Set
Alter: 15+
a.A.    
59024 SmartControl light Start-Set
Alter: 15+
a.A.    
59023 SmartControl light Start-Set
Alter: 15+
a.A.    
59022 SmartControl light Start-Set
Alter: 15+
a.A.    
59021 SmartControl light Start-Set
Alter: 15+
a.A.    
59020 SmartControl light Start-Set
Alter: 15+
a.A.    
58962 Knickkesselwagen Wascosa oran
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 46.49/Stück
Alter: 15+
46,49
58961 Knickkesselwg. Pannonia-Ethan
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 51.14/Stück
Alter: 15+
51,14
58960 Druckgaskesselwagen CD VI ohn
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 49.28/Stück
Alter: 15+
49,28
58959 Schiebeplanenwagen Mercitalia
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 35.33/Stück
Alter: 15+
35,33
58958 Schiebeplanenwagen GATX VI
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 32.54/Stück
Alter: 15+
32,54
58956 T3000e Hupac mit 2 Trailer Sc
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 88.34/Stück
Alter: 15+
88,34
58955 T3000e Nacco mit 2 Trailer Wi
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 83.69/Stück
Alter: 15+
83,69
58940 Ged. Güterwagen DB Bosch III
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 23.24/Stück
Alter: 15+
23,24
58939 Offener Güterwagen Wddo PKP I
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 26.96/Stück
Alter: 15+
26,96
58938 Off. Güterwagen ÖBB III
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 26.96/Stück
Alter: 15+
26,96
58937 Ged. Güterwagen Gr04 DR IV o.
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 24.17/Stück
Alter: 15+
24,17
58936 Ged. Güterwagen CHOK NS III
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 26.03/Stück
Alter: 15+
26,03
58935 Ged. Güterwagen Glm ÖBB IV
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 26.03/Stück
Alter: 15+
26,03
58934 Ged. Gwg. Tuborg Carlsberg DS
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 24.17/Stück
Alter: 15+
24,17
58933 Ged. Güterwagen G02 Faxe III
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 24.17/Stück
Alter: 15+
24,17
58932 Bierwagen DRG Berliner Kindl
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 41.84/Stück
Alter: 15+
41,84
58931 Bierwagen Clausthaler DB III
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 41.84/Stück
Alter: 15+
41,84
58930 Ged. Güterwagen Koel- en Vrie
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 46.49/Stück
Alter: 15+
46,49
58929 Ged. Güterwagen SBB Cardinal
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 24.17/Stück
Alter: 15+
24,17
58928 Ged. Güterwagen mit Bremserha
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 24.17/Stück
Alter: 15+
24,17
58927 Ged. Güterwagen G02 PKP III m
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 24.17/Stück
Alter: 15+
24,17
58926 Ged. Güterwagen d Oranjeboom
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 24.17/Stück
Alter: 15+
24,17
58925 Ged. Güterwagen G02 Berliner
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 23.24/Stück
Alter: 15+
23,24
58924 Ged. Güterwagen G02 Club Col
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 23.24/Stück
Alter: 15+
23,24
58923 4-achs. Kesselwagen DR Minol
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 30.68/Stück
Alter: 15+
30,68
58922 4-achs. Kesselwagen Eva DB IV
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 30.68/Stück
Alter: 15+
30,68
58921 4-achs. Kesselwagen ÖMV IV
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 30.68/Stück
Alter: 15+
30,68
58920 Schienenreinigungswagen U PKP
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 40.91/Stück
Alter: 15+
40,91
58919 Schienenreinigungswagen FS IV
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 40.91/Stück
Alter: 15+
40,91
58918 Schienenreinigungswagen ÖBB I
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 40.91/Stück
Alter: 15+
40,91
58917 Säuretopfwagen DR III
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 27.89/Stück
Alter: 15+
27,89
58915 Säuretopfwagen ÖBB III
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 30.68/Stück
Alter: 15+
30,68
58808 Doppelstockwagen 2. Kl. Nah. S
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 41.84/Stück
Alter: 15+
41,84
58776 Güterzugbegleitwagen Ft PKP I
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 18.59/Stück
Alter: 15+
18,59
58775 Rungenwagen Pdk 31 PKP III
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 12.08/Stück
Alter: 15+
12,08
58774 Ged. Güterwagen Kdn PKP III
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 18.59/Stück
Alter: 15+
18,59
58773 Containertrgwg. 1x40 FS V
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 27.89/Stück
Alter: 15+
27,89
58772 Off. Güterwagen EUROP GTOW NS
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 15.80/Stück
Alter: 15+
15,80
58771 Hochbordwagen EANOS NS IV
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 18.59/Stück
Alter: 15+
18,59
58770 Kesselwagen Bon NS III
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 17.66/Stück
Alter: 15+
17,66
58769 Kesselwagen CSD IV
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 17.66/Stück
Alter: 15+
17,66
58768 Kesselwagen Haltermann VI
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 17.66/Stück
Alter: 15+
17,66
58767 Ged. Güterwagen Starke Marken
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 23.24/Stück
Alter: 15+
23,24
58766 Ged. Güterwagen Starke Marken
Güterwagen, Spur HO
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 23.24/Stück
Alter: 15+
23,24
58765 Ged. Güterwagen Starke Marken
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 23.24/Stück
Alter: 15+
23,24
58679 Schnellzugwagen IC NS V
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 32.54/Stück
Alter: 15+
32,54
58678 Schnellzugwagen Flixtrain VI
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 27.89/Stück
Alter: 15+
27,89
58677 Personenwagen Gysev 2. Kl VI
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 32.54/Stück
Alter: 15+
32,54
58676 Personenwagen Alex 1. /2. Kl n
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 27.89/Stück
Alter: 15+
27,89
58593 ~Ergänzungswagen BR 412 ICE 4
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 83.69/Stück
Alter: 15+
83,69
58592 Ergänzungswagen BR 412 ICE 4
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 83.69/Stück
Alter: 15+
83,69
58591 ~2er Set Ergänzungswagen BR 4
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 158.09/Stück
Alter: 15+
158,09
58590 2er Set Ergänzungswagen BR 41
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 158.09/Stück
Alter: 15+
158,09
58520 Nahverkehrssteuerwg. Wittenbe
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 92.99/Stück
Alter: 15+
92,99
58502 S-Bahn X-Wagen 1. /2. Kl. DB A
Personenwagen, Spur HO
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 46.49/Stück
Alter: 15+
46,49
58501 S-Bahn X-Wagen Steuerwagen 2.
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 69.74/Stück
Alter: 15+
69,74
58500 S-Bahn X-Wagen 2. Kl. DB AG I
Personenwagen, Spur HO
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 46.49/Stück
Alter: 15+
46,49
58471 Großraumgüterwagen 401K PKP V
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 37.19/Stück
Alter: 15+
37,19
58470 Großraumgüterwagen 401K PKP V
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 37.19/Stück
Alter: 15+
37,19
58453 Kesselwagen 406R Zas PCC Sped
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 46.49/Stück
Alter: 15+
46,49
58452 Kesselwagen 406R Zaes Baltkol
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 46.49/Stück
Alter: 15+
46,49
58436 Silowagen Uacns Wascosa Cemex
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 55.79/Stück
Alter: 15+
55,79
58435 Silowagen Uacns Feldbinder Me
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 51.14/Stück
Alter: 15+
51,14
58417 Rungenwagen 401Ze Rmmps (PPzk
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 37.19/Stück
Alter: 15+
37,19
58416 Hochbordwagen 401Zk Eamos PKP
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 37.19/Stück
Alter: 15+
37,19
58370 2er Set Kesselwagen Zas DEC P
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 92.99/Stück
Alter: 15+
92,99
58369 3er Set Doppelstockwagen Metr
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 139.49/Stück
Alter: 15+
139,49
58368 2er Set G02 Diamant DRG II
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 46.49/Stück
Alter: 15+
46,49
58367 2er Set Verschlagwagen DR III
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 46.49/Stück
Alter: 15+
46,49
58366 2er Set Güterwagen Fortschrit
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 69.74/Stück
Alter: 15+
69,74
58365 2er Set Schiebeplanenwagen Ra
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 69.74/Stück
Alter: 15+
69,74
58364 3er Set Bierwagen Brauereien
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 69.74/Stück
Alter: 15+
69,74
58214 ~Set Interzonenzug Diesellok
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 288.30/Stück
Alter: 15+
288,30
58114 Set Interzonenzug Diesellok B
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 251.10/Stück
Alter: 15+
251,10
57991 Diesellok Herkules ER20 STB V
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 86.48/Stück
Alter: 15+
86,48
57924 E-Lok Taurus Flixtrain VI + D
E-Loks, Spur HO
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 55.79/Stück
Alter: 15+
55,79
57903 Diesellok BR 218 DB beige-bla
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 55.79/Stück
Alter: 15+
55,79
57891 ~Diesellok Herkules ER20 STB
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 123.68/Stück
Alter: 15+
123,68
57824 ~E-Lok Taurus Flixtrain VI +
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 92.99/Stück
Alter: 15+
92,99
57803 ~Diesellok BR 218 DB beige-bl
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 92.99/Stück
Alter: 15+
92,99
57689 Dostockwg SD , Ep. IV
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 41.84/Stück
Alter: 15+
41,84
57677 Nahverkehrssteuerwg. 2 Kl. TR
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 65.09/Stück
Alter: 15+
65,09
57137 Start-Set Alex Herkules + 1x
Alter: 15+
a.A.    
56478 PIKO SmartDecoder 4. 1 Sound A
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 106.94/Stück
Alter: 15+
106,94
56470 PIKO SmartDecoder 4. 1 Sound V
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 106.94/Stück
Alter: 15+
106,94
56451 PIKO SmartDecoder 4. 1 Sound V
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 106.94/Stück
Alter: 15+
106,94
56439 PIKO SmartDecoder 4. 1 Sound V
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 106.94/Stück
Alter: 15+
106,94
56438 PIKO SmartDecoder 4. 1 Sound S
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 106.94/Stück
Alter: 15+
106,94
56437 PIKO SmartDecoder 4. 1 Sound B
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 106.94/Stück
Alter: 15+
106,94
56436 PIKO SmartDecoder 4. 1 Sound R
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 106.94/Stück
Alter: 15+
106,94
56435 PIKO SmartDecoder 4. 1 Sound V
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 106.94/Stück
Alter: 15+
106,94
56434 PIKO SmartDecoder 4. 1 Sound B
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 106.94/Stück
Alter: 15+
106,94
56433 PIKO SmartDecoder 4. 1 Sound S
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 106.94/Stück
Alter: 15+
106,94
56431 PIKO SmartDecoder 4. 1 Sound D
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 106.94/Stück
Alter: 15+
106,94
56430 PIKO SmartDecoder 4. 1 Sound B
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 106.94/Stück
Alter: 15+
106,94
56429 PIKO Soundmodul für BR 412 IC
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 92.99/Stück
Alter: 15+
92,99
56416 PIKO SmartTester
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 148.79/Stück
Alter: 15+
148,79
56415 PIKO SmartProgrammer
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 185.99/Stück
Alter: 15+
185,99
56410 PIKO SmartDecoder 4. 1 BR 412
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 74.39/Stück
Alter: 15+
74,39
56405 PIKO SmartDecoder 4. 1 Sound P
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 92.99/Stück
Alter: 15+
92,99
56403 PIKO SmartDecoder 4. 1 für 8po
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 37.19/Stück
Alter: 15+
37,19
56293 LED-Beleuchtungsbausatz Witte
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 18.59/Stück
Alter: 15+
18,59
56292 LED-Beleuchtungsbausatz X Ste
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 18.59/Stück
Alter: 15+
18,59
56291 LED-Beleuchtungsbausatz X Per
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 18.59/Stück
Alter: 15+
18,59
56290 LED-Beleuchtungsbausatz ICE 4
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 18.59/Stück
Alter: 15+
18,59
56289 LED-Beleuchtungsbausatz ICE 4
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 18.59/Stück
Alter: 15+
18,59
56288 LED-Beleuchtungsbausatz ICE 4
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 18.59/Stück
Alter: 15+
18,59
56287 LED-Beleuchtungsbausatz EW-I
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 18.59/Stück
Alter: 15+
18,59
56286 LED-Beleuchtungsbausatz EW-I
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 18.59/Stück
Alter: 15+
18,59
56070 Haftreifen für ICE4 (10 Stck)
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 4.64/Stück
Alter: 15+
4,64
56063 Radsätze AC Personenwagen EW1
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 5.57/Stück
Alter: 15+
5,57
55903 ~ Diesellok/Sound Rh 2200 NS
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 288.29/Stück
Alter: 15+
288,29
55902 Diesellok/Sound Rh 2200 NS ge
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 278.99/Stück
Alter: 15+
278,99
55901 ~ Diesellok/Sound BR 260 DB b
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 288.29/Stück
Alter: 15+
288,29
55900 Diesellok/Sound BR 260 DB bla
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 278.99/Stück
Alter: 15+
278,99
55488 Gleis-Schrauben 1,4 x 18 (ca.
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 8.84/Stück
Alter: 15+
8,84
55487 Befestigungsschraube für Glei
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 2.78/Stück
Alter: 15+
2,78
55447 PIKO A-Gleis mit Bettung Sock
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 13.94/Stück
Alter: 15+
13,94
55446 PIKO A-Gleis mit Bettung Glei
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 7.43/Stück
Alter: 15+
7,43
55445 PIKO A-Gleis mit Bettung Glei
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 9.29/Stück
Alter: 15+
9,29
55444 PIKO A-Gleis Bettungssockel f
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 13.94/Stück
Alter: 15+
13,94
55443 PIKO A-Gleis Bettungssockel f
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 13.94/Stück
Alter: 15+
13,94
55442 PIKO A-Gleis Bettungssockel f
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 13.94/Stück
Alter: 15+
13,94
55423 PIKO A-Gleis mit Bettung Weic
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 27.89/Stück
Alter: 15+
27,89
55422 PIKO A-Gleis mit Bettung Weic
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 27.89/Stück
Alter: 15+
27,89
55421 PIKO A-Gleis mit Bettung Weic
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 18.59/Stück
Alter: 15+
18,59
55420 PIKO A-Gleis mit Bettung Weic
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 18.59/Stück
Alter: 15+
18,59
55419 PIKO A-Gleis mit Bettung Boge
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 3.52/Stück
Alter: 15+
3,52
55412 PIKO A-Gleis mit Bettung Boge
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 3.34/Stück
Alter: 15+
3,34
55411 PIKO A-Gleis mit Bettung Boge
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 2.93/Stück
Alter: 15+
2,93
55406 PIKO A-Gleis mit Bettung Gera
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 2.78/Stück
Alter: 15+
2,78
55401 PIKO A-Gleis mit Bettung Gera
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 2.78/Stück
Alter: 15+
2,78
55400 PIKO A-Gleis mit Bettung Gera
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 2.78/Stück
Alter: 15+
2,78
55321 PIKO A-Gleis mit Bettung Glei
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 65.09/Stück
Alter: 15+
65,09
55311 PIKO A-Gleis mit Bettung Glei
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 41.84/Stück
Alter: 15+
41,84
54779 T3000e Wascosa mit 2 Trailer
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 88.34/Stück
Alter: 15+
88,34
54759 Knick-Kslwg. RYKO VI
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 51.14/Stück
Alter: 15+
51,14
54754 Großraumwg. Zsa CSD IV
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 29.75/Stück
Alter: 15+
29,75
54697 Zementsilowagen V
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 46.49/Stück
Alter: 15+
46,49
54678 Schüttgutwagen Falns SD VI
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 40.91/Stück
Alter: 15+
40,91
54643 Selbstentladewagen Fc087 DB A
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 37.19/Stück
Alter: 15+
37,19
53317 Abteilwagen C 6126 NS II/III
Personenwagen, Spur HO
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 55.79/Stück
Alter: 15+
55,79
53316 Abteilwagen AB 6033 NS II/III
Personenwagen, Spur HO
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 60.44/Stück
Alter: 15+
60,44
52883 ~Dieseltriebwagen/ Sound BR V
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 297.59/Stück
Alter: 15+
297,59
52882 Dieseltriebwagen/Sound BR VT
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 288.29/Stück
Alter: 15+
288,29
52881 ~Dieseltriebwagen BR VT 2. 09
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 241.79/Stück
Alter: 15+
241,79
52880 Dieseltriebwagen BR VT 2. 09 D
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 204.59/Stück
Alter: 15+
204,59
52863 ~Diesellok/Sound BR SU46 PKP
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 246.44/Stück
Alter: 15+
246,44
52862 Diesellok/Sound BR SU46 PKP I
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 237.14/Stück
Alter: 15+
237,14
52861 ~Diesellok BR SU46 PKP IV + P
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 190.64/Stück
Alter: 15+
190,64
52860 Diesellok BR SU46 PKP IV + DS
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 153.44/Stück
Alter: 15+
153,44
52843 ~Diesellok/Sound BR D. 145 FS
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 278.99/Stück
Alter: 15+
278,99
52842 Diesellok/Sound BR D. 145 FS V
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 269.69/Stück
Alter: 15+
269,69
52841 ~Diesellok BR D. 145 FS V + Pl
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 223.19/Stück
Alter: 15+
223,19
52840 Diesellok BR D. 145 FS V + DSS
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 185.99/Stück
Alter: 15+
185,99
52829 ~Diesellok/ Sound BR V60 DB I
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 251.09/Stück
Alter: 15+
251,09
52828 Diesellok/ Sound BR V60 DB II
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 241.79/Stück
Alter: 15+
241,79
52827 ~Diesellok BR V60 DB III + Pl
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 195.29/Stück
Alter: 15+
195,29
52826 Diesellok BR V60 DB III + DSS
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 158.09/Stück
Alter: 15+
158,09
52812 Diesellok ST44 PKP Cargo Ep.
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 148.79/Stück
Alter: 15+
148,79
52811 Diesellok T679 CSD IV + DSS P
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 148.79/Stück
Alter: 15+
148,79
52810 Diesellok M62 MAV IV + DSS Pl
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 148.79/Stück
Alter: 15+
148,79
52809 ~Diesellok/Sound BR 120 DR IV
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 232.49/Stück
Alter: 15+
232,49
52808 Diesellok/Sound BR 120 DR IV
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 223.19/Stück
Alter: 15+
223,19
52807 ~Diesellok BR 120 DR IV+ PluX
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 176.69/Stück
Alter: 15+
176,69
52806 Diesellok BR 120 DR IV + DSS
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 139.49/Stück
Alter: 15+
139,49
52772 Diesellok BR 232 Cargounit Ep
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 139.49/Stück
Alter: 15+
139,49
52745 Diesellok TGK2 - T203 Privatb
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 125.54/Stück
Alter: 15+
125,54
52733 ~Dieseltriebwagen/ Sound BR 7
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 297.59/Stück
Alter: 15+
297,59
52732 Dieseltriebwagen/Sound BR 798
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 288.29/Stück
Alter: 15+
288,29
52731 ~Dieseltriebwagen BR 798 DB E
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 241.79/Stück
Alter: 15+
241,79
52730 Dieseltriebwagen BR 798 DB Ep
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 204.59/Stück
Alter: 15+
204,59
52710 Diesellok DF7C + DSS PluX22 (
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 158.09/Stück
Alter: 15+
158,09
52691 ~Diesellok Rh 2200 rot NS IV
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 176.69/Stück
Alter: 15+
176,69
52690 Diesellok Rh 2200 rot NS IV +
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 139.49/Stück
Alter: 15+
139,49
52665 ~Diesellok G6 thyssenkrupp VI
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 204.59/Stück
Alter: 15+
204,59
52664 Diesellok G6 thyssenkrupp VI
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 167.39/Stück
Alter: 15+
167,39
52613 ~Diesellok BR 221 Privatbahn
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 162.74/Stück
Alter: 15+
162,74
52612 Diesellok BR 221 Privatbahn V
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 125.54/Stück
Alter: 15+
125,54
52289 ~Desiro DB AG V neutral + 8po
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 232.49/Stück
Alter: 15+
232,49
52271 ~Dieseltriebwagen/Sound Rh 50
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 358.04/Stück
Alter: 15+
358,04
52270 ~Dieseltriebwagen Rh 5045 BBÖ
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 302.24/Stück
Alter: 15+
302,24
52089 Desiro DB AG V neutral + DSS
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 213.89/Stück
Alter: 15+
213,89
52071 Dieseltriebwagen/Sound Rh 504
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 348.74/Stück
Alter: 15+
348,74
52070 Dieseltriebwagen Rh 5045 BBÖ
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 265.04/Stück
Alter: 15+
265,04
51889 ~E-Lok Rh 1041/Sound ÖBB IV +
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 246.44/Stück
Alter: 15+
246,44
51888 E-Lok Rh 1041/Sound ÖBB IV +
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 237.14/Stück
Alter: 15+
237,14
51887 ~E-Lok Rh 1041 ÖBB IV + PluX2
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 190.64/Stück
Alter: 15+
190,64
51886 E-Lok Rh 1041 ÖBB IV + DSS Pl
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 153.44/Stück
Alter: 15+
153,44
51869 ~E-Lok/Sound BR 118 DB beige-
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 278.99/Stück
Alter: 15+
278,99
51868 E-Lok/Sound BR 118 DB beige-b
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 269.69/Stück
Alter: 15+
269,69
51867 ~E-Lok BR 118 DB beige-blau I
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 223.19/Stück
Alter: 15+
223,19
51866 E-Lok BR 118 DB beige-blau  
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 185.99/Stück
Alter: 15+
185,99
51851 ~E-Lok BR 111 DB silbern IV +
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 185.99/Stück
Alter: 15+
185,99
51850 E-Lok BR 111 DB silbern IV +
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 148.79/Stück
Alter: 15+
148,79
51827 ~E-Lok BR EP5 DRG II + PluX22
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 251.09/Stück
Alter: 15+
251,09
51826 E-Lok BR EP5 DRG II + DSS Plu
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 213.89/Stück
Alter: 15+
213,89
51771 ~E-Lok Rh 1010 ÖBB IV + PluX2
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 199.94/Stück
Alter: 15+
199,94
51770 E-Lok Rh 1010 ÖBB IV + DSS Pl
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 162.74/Stück
Alter: 15+
162,74
51685 ~E-Lok BR 103 DB orientrot IV
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 199.94/Stück
Alter: 15+
199,94
51684 E-Lok BR 103 DB orientrot IV
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 162.74/Stück
Alter: 15+
162,74
51579 ~E-Lok BR 187 LTE VI + PluX22
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 190.64/Stück
Alter: 15+
190,64
51578 E-Lok BR 187 LTE VI + DSS Plu
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 153.44/Stück
Alter: 15+
153,44
51403 ~Elektrotriebzug/Sound BR 412
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 557.99/Stück
Alter: 15+
557,99
51402 Elektrotriebzug/Sound BR 412
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 548.69/Stück
Alter: 15+
548,69
51401 ~Elektrotriebzug BR 412 4tlg.
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 455.69/Stück
Alter: 15+
455,69
51400 Elektrotriebzug BR 412 4tlg.
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 418.49/Stück
Alter: 15+
418,49
51363 ~E-Lok/Sound Rh 1100 NS IV +
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 269.69/Stück
Alter: 15+
269,69
51362 E-Lok/Sound Rh 1100 NS IV + P
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 260.39/Stück
Alter: 15+
260,39
51361 ~E-Lok Rh 1100 NS IV IV + Plu
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 213.89/Stück
Alter: 15+
213,89
51360 E-Lok Rh 1100 NS IV + DSS Plu
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 176.69/Stück
Alter: 15+
176,69
51343 ~E-Lok/Sound BR 181. 2 DB IV +
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 260.39/Stück
Alter: 15+
260,39
51342 E-Lok/Sound BR 181. 2 DB IV +
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 251.09/Stück
Alter: 15+
251,09
51341 ~E-Lok BR 181. 2 DB IV + PluX2
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 204.59/Stück
Alter: 15+
204,59
51340 E-Lok BR 181. 2 DB IV + DSS Pl
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 167.39/Stück
Alter: 15+
167,39
51323 ~E-Lok/Sound 120 005-4 DB Vor
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 260.39/Stück
Alter: 15+
260,39
51322 E-Lok/Sound 120 005-4 DB Vors
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 251.09/Stück
Alter: 15+
251,09
51321 ~E-Lok 120 005-4 DB Vorserie
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 204.59/Stück
Alter: 15+
204,59
51320 E-Lok 120 005-4 DB Vorserie I
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 167.39/Stück
Alter: 15+
167,39
51313 ~E-Lok BR 151/Sound DB IV + P
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 260.39/Stück
Alter: 15+
260,39
51312 E-Lok BR 151/Sound DB IV + DS
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 251.09/Stück
Alter: 15+
251,09
51311 ~E-Lok BR 151 DB IV + PluX22
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 204.59/Stück
Alter: 15+
204,59
51310 E-Lok BR 151 DB IV + DSS PluX
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 167.39/Stück
Alter: 15+
167,39
51309 ~E-Lok BR 151/Sound DB AG vkr
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 260.39/Stück
Alter: 15+
260,39
51308 E-Lok BR 151/Sound DB AG vkro
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 251.09/Stück
Alter: 15+
251,09
51307 ~E-Lok BR 151 DB AG vkrot VI
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 204.59/Stück
Alter: 15+
204,59
51306 E-Lok BR 151 DB AG vkrot VI +
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 167.39/Stück
Alter: 15+
167,39
51298 ~E-Lok BR E93 DB III + PluX22
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 269.69/Stück
Alter: 15+
269,69
51098 E-Lok BR E93 DB III + DSS Plu
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 241.79/Stück
Alter: 15+
241,79
50437 ~Dampflok BR 95 Öl DR IV + 8p
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 223.19/Stück
Alter: 15+
223,19
50420 ~Dampflok BR 41 DR IV + 8pol.
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 269.69/Stück
Alter: 15+
269,69
50408 ~Dampflok BR 01. 15 DR IV Kohl
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 223.19/Stück
Alter: 15+
223,19
50269 ~Dampflok BR 94. 20-21 Gegedr.
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 297.59/Stück
Alter: 15+
297,59
50137 Dampflok BR 95 Öl DR IV + DSS
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 204.59/Stück
Alter: 15+
204,59
50120 Dampflok BR 41 DR IV + DSS 8p
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 251.09/Stück
Alter: 15+
251,09
50108 Dampflok BR 01. 15 DR IV Kohle
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 204.59/Stück
Alter: 15+
204,59
50069 Dampflok BR 94. 20-21 Gegendr.
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 278.99/Stück
Alter: 15+
278,99
47606 TT-Rekowagen 2. Kl. mit Gepäc
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 37.19/Stück
Alter: 15+
37,19
47605 TT-Rekowagen 2. Kl. DR Bghw I
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 37.19/Stück
Alter: 15+
37,19
47604 TT-Rekowagen 2. Kl. DR Bghw I
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 37.19/Stück
Alter: 15+
37,19
47521 TT-Diesellok/Sound TGK2 Kalug
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 204.59/Stück
Alter: 15+
204,59
47520 TT-Diesellok TGK2 Kaluga Sonn
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 120.89/Stück
Alter: 15+
120,89
47503 TT-Diesellok BR 102. 1 orange
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 120.89/Stück
Alter: 15+
120,89
47455 TT-E-Lok BR 187 LTE VI + DSS
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 153.44/Stück
Alter: 15+
153,44
47397 TT-Diesellok Vectron InfraLeu
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 139.49/Stück
Alter: 15+
139,49
47387 TT-E-Lok Vectron ZSSK VI + DS
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 158.09/Stück
Alter: 15+
158,09
47346 TT-Diesellok BR 219 DR, Spitz
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 120.89/Stück
Alter: 15+
120,89
47103 TT-Dampflok 415 CSD III + DSS
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 204.59/Stück
Alter: 15+
204,59
47031 TT-Schüttgutwagen Falns OnRai
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 74.39/Stück
Alter: 15+
74,39
47030 TT-Zementsilowagen DR IV 2-er
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 65.09/Stück
Alter: 15+
65,09
46441 PIKO SmartDecoder 4. 1 Sound T
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 106.94/Stück
Alter: 15+
106,94
46425 PIKO SmartDecoder 4. 1 Sound R
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 106.94/Stück
Alter: 15+
106,94
46405 PIKO SmartDecoder 4. 1 Sound N
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 106.94/Stück
Alter: 15+
106,94
40715 N-Schüttgutwagen Falns GATX V
Güterwagen, Spur N
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 37.19/Stück
Alter: 15+
37,19
40501 N-Diesellok/Sound BR 221 DB I
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 185.99/Stück
Alter: 15+
185,99
40500 N-Diesellok BR 221 DB IV + DS
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 92.99/Stück
Alter: 15+
92,99
40464 N-E-Lok Rh 1200 ACTS blau V +
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 181.34/Stück
Alter: 15+
181,34
40427 N-Diesellok/Sound Rh 2400 rot
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 269.69/Stück
Alter: 15+
269,69
40426 N-Diesellok Rh 2400 rotbraun
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 172.04/Stück
Alter: 15+
172,04
40425 N-Diesellok/Sound Rh 2400 gra
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 269.69/Stück
Alter: 15+
269,69
40424 N-Diesellok Rh 2400 grau/gelb
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 172.04/Stück
Alter: 15+
172,04
40353 N-E-Lok/Sound BR E16 DB III +
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 278.99/Stück
Alter: 15+
278,99
40352 N-E-Lok BR E16 DB III + DSS N
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 185.99/Stück
Alter: 15+
185,99
40307 N-E-Lok BR E18 DB blau mit St
E-Loks, Spur N
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 185.99/Stück
Alter: 15+
185,99
40207 N-Elektrotriebwagen BR 442 3t
Elektrotriebzüge, Spur N
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 213.89/Stück
Alter: 15+
213,89
40105 N-Dampflok/Sound BR 82 DB mit
Spur N
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 325.49/Stück
Alter: 15+
325,49
40104 N-Dampflok BR 82 DB mit Oberf
Spur N
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 232.49/Stück
Alter: 15+
232,49
38897 G-Güterzugbegleitwagen Weihna
Güterwagen, Spur G
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 116.25/Stück
Alter: 15+
116,25
38896 G-Güterzugbegleitwagen SF
Güterwagen, Spur G
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 97.65/Stück
Alter: 15+
97,65
38895 G-Kühlwagen SF Indian
Güterwagen, Spur G
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 76.26/Stück
Alter: 15+
76,26
38894 G-Weihnachtswagen 2019
Güterwagen, Spur G
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 85.56/Stück
Alter: 15+
85,56
38893 G-Schüttgutwagen Oster
Güterwagen, Spur G
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 79.05/Stück
Alter: 15+
79,05
38892 G-Schüttgutwagen UP
Güterwagen, Spur G
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 71.61/Stück
Alter: 15+
71,61
38891 G-Schüttgutwagen D&RGW
Güterwagen, Spur G
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 71.61/Stück
Alter: 15+
71,61
38890 G-Schüttgutwagen Mighty Haule
Güterwagen, Spur G
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 59.99/Stück
Alter: 15+
59,99
38889 G-Schüttgutwagen UP
Güterwagen, Spur G
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 59.99/Stück
Alter: 15+
59,99
38888 G-Schüttgutwagen PRR
Güterwagen, Spur G
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 59.99/Stück
Alter: 15+
59,99
38887 G-Schüttgutwagen SF
Güterwagen, Spur G
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 59.99/Stück
Alter: 15+
59,99
38766 G-Rungenwagen D&RGW mit Stirn
Güterwagen, Spur G
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 103.23/Stück
Alter: 15+
103,23
38765 G-Autotransportwagen + 2 Diec
Güterwagen, Spur G
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 123.69/Stück
Alter: 15+
123,69
38764 G-Autotransportwagen + 1 Diec
Güterwagen, Spur G
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 134.85/Stück
Alter: 15+
134,85
38763 G-Rungenwagen D&RGW mit Stirn
Güterwagen, Spur G
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 103.23/Stück
Alter: 15+
103,23
38649 G-Personen-Gepäckwagen UP
Personenwagen, Spur G
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 116.25/Stück
Alter: 15+
116,25
38648 G-Personenwagen UP
Personenwagen, Spur G
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 116.25/Stück
Alter: 15+
116,25
38506 G-US Diesellok GE-25Ton Clean
Diesel-Loks, Spur G
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 344.10/Stück
Alter: 15+
344,10
38505 G-US Diesellok GE-25Ton PRR,
Diesel-Loks, Spur G
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 325.50/Stück
Alter: 15+
325,50
38504 G-US Diesellok GE-25Ton UP Fl
Diesel-Loks, Spur G
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 325.50/Stück
Alter: 15+
325,50
38503 G-US Diesellok GE-25Ton SF, R
Diesel-Loks, Spur G
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 325.50/Stück
Alter: 15+
325,50
38227 G-Dampflokomotive Mogul SF, S
Dampf-Loks, Spur G
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 483.60/Stück
Alter: 15+
483,60
38226 G-Dampflokomotive Mogul UP, S
Dampf-Loks, Spur G
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 483.60/Stück
Alter: 15+
483,60
38207 G-US Dampflok Sattel Tank 2-6
Dampf-Loks, Spur G
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 232.50/Stück
Alter: 15+
232,50
37925 G-Ged. Güterwagen Simson DR E
Güterwagen, Spur G
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 97.65/Stück
Alter: 15+
97,65
37924 G-Kesselwagen VTG DB IV m. Bb
Güterwagen, Spur G
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 96.72/Stück
Alter: 15+
96,72
37751 G-Containertragwagen mit 2 Co
Güterwagen, Spur G
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 176.70/Stück
Alter: 15+
176,70
37743 G-Off. Gwg. Eaos DB IV
Güterwagen, Spur G
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 120.90/Stück
Alter: 15+
120,90
37661 G-Personenwagen Avmz 1. Kl. D
Personenwagen, Spur G
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 260.40/Stück
Alter: 15+
260,40
37660 G-Personenwagen Bpmz 2. Kl. D
Personenwagen, Spur G
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 260.40/Stück
Alter: 15+
260,40
37575 G-Diesellok BR 118 DR IV 4ach
Diesel-Loks, Spur G
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 441.75/Stück
Alter: 15+
441,75
37543 G-Diesellok BR 199 HSB V (Har
Diesel-Loks, Spur G
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 418.50/Stück
Alter: 15+
418,50
37525 G-Diesellok BR 360 DB rot IV
Diesel-Loks, Spur G
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 362.70/Stück
Alter: 15+
362,70
37308 G-Schienenbus VT 98 DB III
Dieseltriebzüge, Spur G
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 381.30/Stück
Alter: 15+
381,30
37241 G-Dampflok/Sound BR 50 Reko D
Dampf-Loks, Spur G
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 1255.50/Stück
Alter: 15+
1.255,50
37240 G-Dampflok BR 50 Reko DR IV
Dampf-Loks, Spur G
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 1115.99/Stück
Alter: 15+
1.115,99
37222 G-Dampflok BR 24 DR III  
Dampf-Loks, Spur G
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 697.50/Stück
Alter: 15+
697,50
37151 G-Start Set Werkbahn Diesello
Anfangspackungen, Spur G
Alter: 15+
a.A.    
36145 PIKO Antrieb für Pantos
Zubehör, Spur G
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 26.04/Stück
Alter: 15+
26,04
36125 PIKO SmartDecoder 4. 1 G
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 92.99/Stück
Alter: 15+
92,99
36044 G-Haftreifen für GE 25 Ton (4
Zubehör, Spur G
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 9.77/Stück
Alter: 15+
9,77
35041 R/C Sender Baustein  
Digitale Steuerungen
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 27.90/Stück
Alter: 15+
27,90
35040 R/C Sender und Empfänger für
Digitale Steuerungen
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 65.10/Stück
Alter: 15+
65,10
35008 R/C Analog Regler max. 5A / 2
Digitale Steuerungen
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 102.30/Stück
Alter: 15+
102,30
59194 Hupac BLS BR193494
E-Loks, Spur HO
Inhalt: 1 Stück/Einheit, Grundpreis: € 219.00/Stück
Alter: 15+
219,00
373 Artikel gefunden. Last update: 18.02.2019
158194 Artikel von 48 Herstellern rund um Ihre Modelleisenbahn.
» Warenkorb Bonussystem Links